Jak było …


Dane za rok 2015

Chcemy zaprezentować Państwu, co dla Suwałk zrobiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Sprzęt przekazany dla ośrodków w Suwałkach w ciągu 23 Finałów osiągnął wartość 2 351 084,32 zł 

Po 22 Finale Suwałki wzbogaciły się o sprzęt przekazany dla:

SP Szpital Wojewódzki Oddział Chirurgii Dziecięcej – o wartości 71 288,64 zł

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ Oddział Psychogeriatryczny (Internistyczno-Psychiatryczny) Pododdział z Odcinkiem Geriatrycznym – o wartości 137 133,76  zł

Łącznie do Suwałk w 2015 roku trafił sprzęt o wartości 208 422,40 zł, a podczas 23 Finału zebraliśmy 47 501,43 zł

Nazwa Placówki Adres Wartość sprzętu
SP Szpital Wojewódzki Oddział Pediatryczny Szpitalna 60 16-400 Suwałki 163 054,38 zł
SP Szpital Wojewódzki Oddział Neonatologiczny Szpitalna 60 16-400 Suwałki 298 032,85 zł
Urząd Miejski Mickiewicza 1 16-400 Suwałki 7 073,70 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wojska Polskiego 2 16-400 Suwałki 4 057,30 zł
SP Szpital WojewódzkiDział Pomocy Doraźnej Szpitalna 60 16-400 Suwałki 6 812,43 zł
SP Szpital Wojewódzki Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Szpitalna 60 16-400 Suwałki 158 839,43 zł
SP Szpital Wojewódzki Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitalna 60 16-400 Suwałki 436 640,27
SP Szpital WojewódzkiOddział Laryngologiczny Szpitalna 60 16-400 Suwałki 129 406,64 zł
SP Szpital Wojewódzki Oddział Patologii Noworodka i Wcześniaków Szpitalna 60 16-400 Suwałki 531 736,04 zł
SP Zespół Opieki Paliatywnej Reja 69B  16-400 Suwałki 40 436,14 zł
SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Szpitalna 54  16-400 Suwałki 133 769,17 zł
SP Szpital Wojewódzki Zakład Rentgenodiagnostyki Szpitalna 60 16-400 Suwałki 141 804,97 zł
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ Oddział Psychogeriatryczny (Internistyczno-Psychiatryczny) Pododdział z Odcinkiem Geriatrycznym Szpitalna 62 16-400 Suwałki 299 421,00 zł

Sprzęt za DWA MILIONY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĄC OSIEMDZIESIĄT CZTERY ZŁOTYCH TRZYDZIEŚCI DWA GROSZE przekazany został dla Suwalskich placówek.


 

Dane za rok 2014

Chcemy zaprezentować Państwu, co dla Suwałk zrobiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Sprzęt przekazany dla ośrodków w Suwałkach w ciągu 22 Finałów osiągnął wartość 2 142 661,92 zł 

Nazwa Placówki Adres Wartość sprzętu
SP Szpital Wojewódzki Oddział Pediatryczny Szpitalna 60 16-400 Suwałki 163 054,38 zł
SP Szpital Wojewódzki Oddział Neonatologiczny Szpitalna 60 16-400 Suwałki 298 032,85 zł
Urząd Miejski Mickiewicza 1 16-400 Suwałki 7 073,70 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wojska Polskiego 2 16-400 Suwałki 4 057,30 zł
SP Szpital WojewódzkiDział Pomocy Doraźnej Szpitalna 60 16-400 Suwałki 6 812,43 zł
SP Szpital Wojewódzki Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Szpitalna 60 16-400 Suwałki 158 839,43 zł
SP Szpital Wojewódzki Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitalna 60 16-400 Suwałki 365 351,63 zł
SP Szpital WojewódzkiOddział Laryngologiczny Szpitalna 60 16-400 Suwałki 129 406,64 zł
SP Szpital Wojewódzki Oddział Patologii Noworodka i Wcześniaków Szpitalna 60 16-400 Suwałki 531 736,04 zł
SP Zespół Opieki Paliatywnej Reja 69B  16-400 Suwałki 40 436,14 zł
SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Szpitalna 54  16-400 Suwałki 133 769,17 zł
SP Szpital Wojewódzki Zakład Rentgenodiagnostyki Szpitalna 60 16-400 Suwałki 141 804,97 zł
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ Oddział Psychogeriatryczny (Internistyczno-Psychiatryczny) Pododdział z Odcinkiem Geriatrycznym Szpitalna 62 16-400 Suwałki 162 287,24 zł

 

Sprzęt za DWA MILIONY STO CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN ZŁOTYCH DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA GROSZE przekazany został dla Suwalskich placówek.